grad pageTitle

MIljömärkning


   Svanen

Svanen är en gemensam nordisk miljömärkning. I Sverige sköter Miljömärkning Sverige AB det praktiska arbetet med att utarbeta kriterier för olika produkter och tjänster. I kriterier ställs krav om till exempel innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Svanen har arbetat fram miljökriterier för bl.a. tvättmedel, pappersprodukter och bilvårdsprodukter. Idag kan 65 olika varugrupper eller tjänster märkas med Svanen.

Mer info: www.svanen.nu 
  Bra Miljöval

Bra miljöval är en miljömärkning som handlare tillsammans med Naturskyddsföreningen tagit fram. För att en produkt ska få bära märkningen Bra Miljöval måste den leva upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier.

Bra miljöval har kriterier för kemiska produkter, elektricitet, värmeenergi, transporter, textil, livsmedelsbutiker samt papper.

Mer info: www.naturskyddsforeningen.se

  Der blauer Engel
(Blå Ängeln). Tysk miljömärkning med kriterier motsvarande Svanen.
  EU:s officiella miljömärkning, Ecolabel

Denna miljömärkning är en gemensam EU-märkning och fungerar på samma sätt som svanen. I Sverige har Miljömärkning Sverige AB hand om EU Ecolabel, på uppdrag av regering och riksdag.

I dagsläget finns kriterier för mer än 28 produktgrupper som varierar från bland annat färg och lack till textilier och TV-apparater. I Sverige är denna märkning än så länge relativt ovanlig förutom för målarfärg.

Mer info: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

  Cradle2Cradle.
Kemtekniska produkter baserade på ingredienser från växtriket, dokumenterat biologiskt nedbrytbara, samt extra skonsamma mot människa och natur.
  Blå Ängeln

Blå Ängeln är en tysk miljömärkning som idag motsvarar den nordiska Svanenmärkningen. Blå ängeln används bland annat på kontorsmaskiner

och betyder att varan är bland de mest miljövänliga inom sin varugrupp. Miljömärket ställer bland annat krav på låg energiförbrukning, ljudnivå och emissioner.

Mer info: http://www.blauer-engel.de/en

  TCO-märken

TCO`95, TCO`99, TCO`03, TCO`05, TCO`06 ochTCO`07 är världsomfattande märkningar från TCO Development. De ställer krav på ergonomi, emissioner, energiförbrukning och miljöbelastning. Märkningen används för bildskärmar, datorer, tangentbord, skrivare, headset mm.

Mer info: www.tcodevelopment.se

  EU-ekologiskt är en miniminivå för ekologisk produktion. KRAV har mer långtgående regler för exempelvis djurhållning. Dessutom har KRAV fler regler som leder till minskad risk för läckage av växtnäring från åkern ut i vattendragen (som leder till övergödning). KRAV kontrollerar även sociala rättigheter för arbetarna vilket blir extra viktigt för importerade produkter som bananer, kaffe osv. Detta saknas helt i EU:s märkning. Denna kontroll utgår från International Labour Organisations, ILO, regler och normer för arbetsrätt (samma som även Fairtrade-märkningen kontrolleras utifrån). Därutöver skärper KRAV nu reglerna för att ytterligare minska klimatpåverkan till följd av produktionen. Till exempel finns det idag en tydlig klimatskillnad mellan EU-eko tomater och KRAV-tomater. Uppvärmningen av KRAV- växthusen ska till minst 80 % ske med förnyelsebar energi. 
Mer info: http://www.krav.se 
   Svalan Astma- och Allergiförbundets egen märkning. Syftet är att hjälpa astmatiker och allergiker att hitta varor som är bra ur allergisynpunkt. Kriteriet för att få använda märket är att produkten ska vara fri från allergiframkallande ämnen. Märkningen ska ses som en vägledning, inte som en fullständig garanti för att den märkta produkten inte kan orsaka allergiska problem. www.astmaoallergiforbundet.se
    Forest Stewardship Council (FSC)

En märkning som uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC-märket används för skogsprodukter t.ex. byggmaterial, möbler som godkänts enligt FSC:s normer. 

Mer info: www.fsc-sverige.org

   Pan European Forest Certifikation. Ett europeiskt system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Kriterier för att utveckla god balans mellan skogsproduktion, miljön och sociala intressen.
  Energy Star.
Amerikansk energimärkning faställd av amerikanska naturvårdsverket EPA.

Krav-märkt.
Produkter odlade på ett ekologiskt sätt enligt fastställda kriterier.
  Europalövet.
EU:s symbol för ekologiskt jordbruk. (Europalövet ersätter tidigare symbol ekologiskt jordbruk.)
  Rainforest Alliance.
Arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Reglerna tas fram i samarbete med lokala naturskyddsorganisationer.
  NF.
Är en miljöcertifiering som utfärdas av AFNOR Certification. Märket visar att produkten är en kvalitetsprodukt som samtidigt innebär en minskad miljöpåverkan och uppfyller vissa ekologiska kriterier.
  UTZ certified.
En märkning för hållbart jordbruk för kaffe, kakao och te. UTZ lär bönderna hållbarare arbetsmetoder för miljön och människor.
   Austrian Ecolabel.
Österrikisk miljömärkning som tar hänsyn till produktens hela livscykel från råvara till avfall.
  ECO CERT.
Miljömärkning med ursprung i Frankrike som fokuserar på hållbar produktion. Märker främst livsmedel, kosmetika, parfymer och textilier.
  BPI - Biodegradable Products Institute
Nordamerikas ledande certifieringsprogram för biologiskt nedbrytbara produkter, konsumentprodukter såsom; förpackningar, behållare, påsar etc.
  Returpilarna
visar att produkten är möjlig att återvinna.
  Livsmedelsgodkända.
Produkter som är godkända för kontakt med livsmedel.Powered by Winbas e-handel
grad objHeader

Kundvagn

Kundvagnen är tom
grad objHeader

Mitt konto

Användarnamn:

Lösenord:closed Glömt lösenordet
closed Ny kund / Befintlig kund
grad objHeader

Kampanj För fler varor se **REA REA REA REA REA **

Stans WEDO Stort julgran
...
31.80 kr 63.60 kr
St 
grad objHeader

Nyheter För fler varor se **** NYHETER ****